samowzbudną

Encyklopedia PWN

drgania układu podtrzymywane dzięki energii przekazywanej ze źródła (nie drgającego) do układu za pomocą mechanizmu regulującego w taki sposób, że sam układ drgający dozuje energię potrzebną mu do podtrzymania drgań (sprzężenie zwrotne).
generator drgań elektr., w którym drgania pojawiają się samorzutnie po zasileniu prądem elektrycznym.
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
prądnica elektryczna, generator elektryczny,
rodzaj maszyny elektrycznej przetwarzającej energię mechaniczną ruchu obrotowego w energię elektryczną za pośrednictwem pola magnetycznego;
Siemens
[zị:məns]
Ernst Werner von Wymowa, ur. 13 XII 1816, Lenthe k. Hanoweru, zm. 6 XII 1892, Berlin,
brat Wilhelma, niem. elektrotechnik i przemysłowiec;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia