sądowy

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce urzędnik sądowy wyznaczony m.in. do ogłaszania dekretów sądowych, wręczania pozwów, egzekucji nieruchomości.
złożenie przez dłużnika przedmiotu świadczenia do przechowania przez sąd;
rejestr publiczny, który służy do gromadzenia danych o różnych podmiotach, m.in. fundacjach, stowarzyszeniach, przedsiębiorcach;
w Polsce pracownik sądu rejonowego, który w postępowaniu nieprocesowym zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych oraz rejestrów sądowych;
rzeczoznawca powołany do wydania opinii w zakresie posiadanych wiadomości fachowych, → biegły.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia