s frygijska

Encyklopedia PWN

stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
doktryna i praktyka twórcza w literaturze, sztuce, filmie, muzyce, wprowadzona w ZSRR na początku lat 30. XX w., a po II wojnie światowej narzucona w innych państwach bloku sowieckiego;
sekunda
[łac.],
muz. drugi stopień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał między pierwszym a drugim stopniem, drugim a trzecim itd., złożony w zasadzie z 1–2 półtonów (tzn. z półtonu lub całego tonu);
Berman Mieczysław, ur. 7 VII 1903, Warszawa, zm. 6 V 1975, tamże,
grafik;
Brodowski Antoni, ur. przed 26 XII 1784 (data chrztu), Warszawa, zm. 31 III 1832, tamże,
ojciec Tadeusza i Józefa, malarz.
Nowak Józef, ur. 8 IV 1925, Kończyce k. Miechowa, zm. 16 I 1984, Warszawa,
aktor;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia