rzymska

Encyklopedia PWN

techn. ukośny element konstrukcji, który przenosi tylko siły ściskające;
Zbawiciel, gr. Soter,
w Biblii Bóg lub jego wysłannik, ratujący ludzi od niebezpieczeństwa;
Zefir, Zéphyros,
mit. gr. bóstwo wiatru zachodniego;
zeloci
[gr. zēlōtḗs ‘gorliwy zwolennik’],
w staroż. judaizmie niejednorodne ugrupowanie sprzeciwiające się rzymskiemu panowaniu nad Palestyną;
Zerow Mykoła, ur. 26 IV 1890, Zinkiw (obwód połtawski), zm. 3 XI 1937, Wyspy Sołowieckie,
ukr. poeta, krytyk i historyk literatury, także tłumacz;
kolosalny (wys. 13 m) chryzelefantynowy posąg Zeusa na tronie, wykonany ok. 435–430 p.n.e. przez Fidiasza, przy współpracy toreuty Kolotesa i malarza Panajnosa, dla świątyni w Olimpii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia