rzeczowa

Encyklopedia PWN

racjonalność rzeczowa, racjonalność przedmiotowa,
ekon. skuteczne działanie występujące, gdy dokonany dobór środków odpowiada obiektywnie istniejącej rzeczywistości.
kategoria cywilnych praw podmiotowych, zasadniczo obciążających własność.
dział prawa cywilnego regulujący zagadnienia własności i niektórych innych form korzystania z rzeczy;
dobra, które nie zużywają się w całości w trakcie jednego cyklu produkcyjnego;
ekon. zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.
ekon. suma tych części strumieni produkcji, wytworzonych w poszczególnych okresach w przeszłości, które mogą posłużyć do wytwarzania kolejnych dóbr i usług;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia