rozwojową

Encyklopedia PWN

naukozn. prace badawcze zmierzające do rozwinięcia uzyskanych już wyników badań stosowanych przez ich uszczegóławianie w celu bezpośredniego zastosowania w praktyce, do doskonalenia technologii lub konstrukcji wyrobów, świadczenia usług itp.
med. zaburzenia genetycznie programowanego rozwoju organizmu prowadzące do powstania wad budowy;
med. wady różnych struktur znajdujących się w tej samej okolicy ciała, zależne od położenia anatomicznego;
biol. informacja zawarta w genach i strukturach cytoplazmatycznych, umożliwiająca przebieg rozwoju zarodka zgodnie z właściwościami charakterystycznymi dla danego gat. zwierząt;
sformułowana 1828 przez K.E. von Baera koncepcja uporządkowania zdarzeń zachodzących w rozwoju embrionalnym zwierząt tkankowych w system hierarchiczny;
med. układy odniesienia pozwalające na ocenę rozwoju dziecka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia