normy rozwojowe dziecka
 
Encyklopedia PWN
normy rozwojowe dziecka,
med. układy odniesienia pozwalające na ocenę rozwoju dziecka;
są opracowywane dla danej płci i danego wieku, określają jakie wartości danej cechy są spotykane najczęściej w populacji i można je uznać za przeciętne; rodzaje norm rozwojowych dziecka: norma populacyjna — ogólnopol., regionalna czy środowiskowa; norma grupowa — obejmująca rozszerzone informacje, np. o wysokości rodziców; norma docelowa — zawiera dane dotyczące dzieci rozwijających się w najkorzystniejszych warunkach środowiskowych. Normy rozwojowe dziecka zawierają charakterystyki liczbowe miary tendencji centralnej (średnia arytmetyczna, medialna) i zakresy zmienności cechy w populacji (odchylenie standardowe, centyle); są przedstawiane w postaci tabel liczbowych lub w postaci graficznej, tj. siatek standardowych lub centylowych, które pozwalają na określenie zarówno poziomu rozwoju dziecka, jak i śledzenie jego dynamiki. W praktyce najczęściej są stosowane siatki dla 4 cech: wysokości, masy ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej dziecka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia