rosyjskim

Encyklopedia PWN

Rosyjska, Rụsskaja,
ros. stacja nauk.-badawcza w Antarktydzie Zachodniej, na Ziemi Marii Byrd, nad M. Amundsena, na wys. 124 m; 74°43′S, 137°07′W;
największy Kościół prawosławny na świecie, kontynuujący tradycje Kościoła wschodniego w Bizancjum;
Rosyjska Akademia Nauk, Rossịjskaja akadiẹmija naụk,
nacz. instytucja nauk. Federacji Ros.,
kierunek w badaniach lit., powstały w Rosji podczas I wojny świat. w kręgu badaczy wywodzących się ze stowarzyszenia nauk. OPOJAZ i Moskiewskiego Koła Lingwistycznego;
ziemie pol. włączone do Rosji w okresie rozbiorów państwa polskiego;
Rosyjska Agencja Telegraficzna, Rossijskoje tielegrafnoje agientstwo (ROSTA),
centralny, informacyjny organ Ros. FSRR i ZSRR do 1925
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia