rosnącą

Encyklopedia PWN

mat. funkcja, której wartości rosną w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) < f(x2);
mat. ciąg, którego wyrazy spełniają nierówność an+1 > an.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. teoria opisująca i wyjaśniająca prawidłowości kształtowania się funkcji produkcji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia