romantyczna

Encyklopedia PWN

frenezja romantyczna
[fr. frénésie ‘szaleństwo’, ‘wściekłość’],
właściwa jednemu z nurtów literatury romant. tendencja do ukazywania zbrodni, okrucieństwa, chorobliwych namiętności, szaleństwa, zgłębiania mrocznych obszarów psychiki;
kierunek krajobrazowy w sztuce ogrodowej, rozwijający się w Europie w 1. połowie XIX w.
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
kierunek ideowy, literacki i artystyczny dominujący w literaturach europejskich i amerykańskich oraz w sztuce końca XVIII i 1. połowy XIX w.
Janion Maria, ur. 24 XII 1926, Mońki, zm. 23 VIII 2020, Warszawa,
historyk literatury i idei.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia