rośliny dnia krótkiego

Encyklopedia PWN

fizjol. rośliny, których rozwój zależy od długości okresów ciemności i światła w ciągu doby, fotoperiodyzm, kwitnienie.
biol. zjawisko zależności rozwoju roślin i zwierząt od długości okresów ciemności i światła (nocy i dnia) w cyklu dobowym;
chryzantema ogrodowa, Chrysanthemum x hortorum, właśc. złocień ogrodowy,
gat. podkrzewu z rodzaju złocień otrzymany ze skrzyżowania 2 gat. występujących w Chinach (Chrysanthemum indicum i Chrysanthemum morifolium);
Darwin
[dạ:ruın]
Charles Robert Wymowa, ur. 12 II 1809, Shrewsbury, zm. 19 IV 1882, Down (Downe),
przyrodnik angielski, twórca teorii ewolucji biologicznej, zwanej od jego nazwiska darwinizmem.
gatunek jednorocznej rośliny z rodziny wiechlinowatych (traw);
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia