restytucyjne

Encyklopedia PWN

inwestycje restytucyjne (inwestycje odtworzeniowe),
nakłady, których celem jest zastąpienie lub odtworzenie częściowo zużytych urządzeń produkcyjnych lub usługowych i utrzymywanie na nie obniżonym poziomie wartości środków trwałych w danej gałęzi gospodarki.
inwestycje
[łac.],
ekon. nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług.
restytucja
[łac.],
prawo:
Ferdynand II, z dyn. Habsburgów, ur. 9 VII 1578, Graz, zm. 15 II 1637, Wiedeń,
cesarz rzym.-niem. od 1619, król Czech 1617–27 i Węgier 1618–25,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia