reguła Jordana

Encyklopedia PWN

zasady sformułowane na podstawie wyników badań prowadzonych od końca XIX w. nad wpływem czynników środowiska (gł. temperatury) na kształt i zabarwienie zwierząt;
monetaryzm
[łac.],
jeden z 3 głównych nurtów współczesnej makroekonomii, obok keynesizmu i nowej klasycznej makroekonomii, zapoczątkowany przez M. Friedmana w latach 50. XX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia