refleksyjnego

Encyklopedia PWN

metoda analizy filoz., zainspirowana przez I. Kanta i postkantystów, rozwinięta we Francji w XIX w.;
szkło o powierzchni pokrytej powłoką o grub. 0,01–1,0 µm z metali (Ag, Au, Cu) lub tlenków (Fe2O3, MnO2, NiO, CuO, SnO2, TiO2, In2O3), odbijającą promieniowanie;
goniometr
[gr. gōnía ‘kąt’, metréō ‘mierzę’],
krystal. przyrząd służący do pomiaru kątów między ścianami kryształu (g. kontaktowy, g. refleksyjny) oraz do rejestracji rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych monokryształów i ciał polikrystalicznych (g. rentgenowskie).
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
Kant Immanuel Wymowa, ur. 22 IV 1724, Królewiec (Königsberg), zm. 12 II 1804, tamże,
niemiecki filozof, główny przedstawiciel klasycznej niemieckiej filozofii idealistycznej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia.
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia