radiolokacji

Encyklopedia PWN

radiolokacja
[łac.],
wykrywanie i określanie położenia obiektów za pomocą fal radiowych;
rodzaj sportu krótkofalarskiego, → radioorientacja sportowa.
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
dział techniki zajmujący się wytwarzaniem, przetwarzaniem (np. wzmacnianiem, modulacją), przesyłaniem, wydzielaniem (selekcją) impulsów, zwłaszcza elektr., oraz pomiarami ich parametrów.
Kroszczyński Jan, ur. 30 V 1927, Warszawa, zm. 23 V 1984, tamże,
elektronik; specjalista w dziedzinie radiolokacji i teorii sygnałów;
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia