punktu materialnego

Encyklopedia PWN

wahadło cykloidalne, wahadło tautochroniczne, wahadło izochroniczne,
matematyczne wahadło, którego okres drgań nie zależy od amplitudy;
fiz. zagadnienie ruchu n ciał (punktów materialnych) oddziałujących na siebie siłami grawitacji, rozpatrywane w mechanice teoretycznej i mechanice nieba;
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia