przejściowe

Encyklopedia PWN

pierwiastki przejściowe, metale przejściowe,
pierwiastki chem. (metale), których elektrony walencyjne są opisywane orbitalami typu s i d — tzw. pierwiastki bloku d, lub orbitalami typu s i fpierwiastki bloku f;
formy przejściowe, brakujące ogniwa,
formy zwykle kopalnych organizmów łączące cechy budowy 2 różnych grup systematycznych;
bezrobocie przejściowe, bezrobocie frykcyjne,
bezrobocie spowodowane zmianą miejsca pracy lub zmianą kwalifikacji zawodowych.
dział (rozdział) ustawy ustalający stosunek zawartych w niej przepisów do przepisów uprzednio obowiązujących.
warstwa przejściowa, obszar przejściowy,
astr. obszar atmosfery Słońca między chromosferą a koroną charakteryzujący się gwałtownym wzrostem temperatury z wysokością — od 25 tysięcy K do ok. 700 tysięcy K na przestrzeni ok. 100 km;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia