przepisy przejściowe
 
Encyklopedia PWN
przepisy przejściowe,
dział (rozdział) ustawy ustalający stosunek zawartych w niej przepisów do przepisów uprzednio obowiązujących.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia