przeciwdziedzinę

Encyklopedia PWN

mat. zbiór wartości funkcji.
funkcja
[łac. functio ‘czynność’],
odwzorowanie, przekształcenie,
mat. jedno z centralnych pojęć całej matematyki, w szczególności analizy matematycznej, ale także innych działów, m.in. topologii i teorii mnogości;
relacja
[łac.],
mat., log. związek lub zależność między 2 lub więcej obiektami, własność przysługująca pewnym parom, trójkom itd. obiektów.
log. zbiór wszystkich przedmiotów należących do zbioru A, które są w relacji R z przynajmniej jednym przedmiotem (dz.r. R określonej na zbiorze A);
log. cecha relacji, jaka zachodzi między elementami zbiorów A i B, polegająca na tym, iż każdemu elementowi zbioru A (stanowiącego tzw. dziedzinę relacji) odpowiada jeden i tylko jeden element należący do zbioru B (tzw. przeciwdziedziny relacji);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia