pryzmatyczna

Encyklopedia PWN

lorneta
[fr.],
lornetka,
fiz. przyrząd opt. złożony z 2 równolegle połączonych ze sobą lunet (); stosowany do dwuocznej obserwacji oddalonych przedmiotów.
luneta
[fr.],
przyrząd optyczny służący do zwiększania kąta widzenia („zbliżania”) odległych obiektów, zwiększania ilości dochodzącego od nich światła oraz wyznaczania kierunku, w jakim się te obiekty znajdują.
przyrząd służący do zapisu widma optycznego;
węgielnica
[staropol. węgieł ‘kąt’],
geod. przyrząd pomocniczy do wyznaczania w terenie kątów 90°, 180° lub rzadziej 45;
Danjon
[dãżą̣]
André, ur. 6 IV 1890, Caen, zm. 21 IV 1967, Suresnes,
astronom francuski;
film stereoskopowy, film trójwymiarowy, film plastyczny, film 3D, ang. 3-dimentional,
film przestrzenny, wykorzystujący zjawisko stereoskopii, tj. tworzenia w mózgu wrażenia trójwymiarowości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia