promieniowanie rentgenowskie twarde

Encyklopedia PWN

promieniowanie rentgenowskie, promienie rentgenowskie, promienie X,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości od ok. 0,0001 nm do ok. 100 nm;
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne (rentgenowskie, γ) i korpuskularne (cząstki α, elektrony, neutrony i in.), które przechodząc przez materię ulega rozpraszaniu lub pochłanianiu, przekazując energię atomom i cząsteczkom ośrodka, przez który przenika (i z którym oddziałuje).
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
plazma
[gr.],
fiz. zjonizowana materia, tj. taka, w której atomy rozpadają się na dodatnio naładowane jony i swobodne elektrony;
klasa aktywnych galaktyk o jasnościach przekraczających typowe jasności galaktyk.
dział radiologii posługujący się twardymi promieniami rentgenowskimi w leczeniu nowotworów złośliwych, miękkimi zaś — w niektórych schorzeniach skóry
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia