programem

Encyklopedia PWN

jedyny edukacyjno-kulturalny i popularnonaukowy program wśród polskich rozgłośni radiowych; zaczęło nadawanie 1994;
ogólnopolski program telewizyjny; ma charakter uniwersalny, najpełniej realizuje statutowe funkcje telewizji publicznej, zwłaszcza w zakresie informacji i upowszechniania wartości kulturalnych i edukacyjnych.
ogólnopolski program telewizyjny, nadawany od 1970;
program partii lub organizacji politycznej, który zobowiązuje się ona realizować w wypadku zwycięstwa w wyborach.
kryptonim tajnego amer. programu produkcji bomby atomowej podczas II wojny światowej, → Manhattan Project.
Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju, ang. United Nations Development Programme (UNDP),
organ pomocniczy ONZ;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia