programem

Encyklopedia PWN

program uchwalony 1959 na zjeździe SPD w Bad Godesberg; formalnie pieczętował odejście SPD od zasad marksizmu, akceptował podstawy ustrojowe kapitalizmu jako ramy działalności SPD;
audycja Programu 3 Polskiego Radia S.A., prowadzona od 1982 przez M. Niedźwiedzkiego (obecnie w piątek);
Międzynarodowy Program Biologiczny, ang. International Biological Programme (IBP),
program, zainicjowany 1962, organizowany od 1964 w Międzynarodowej Radzie Unii Naukowej w celu zbadania produktywności biologicznej w typowych środowiskach i ekosystemach lądowych i wodnych Ziemi;
mat. tezy wygłoszone na wykładzie inauguracyjnym na uniwersytecie w Erlangen 1872 przez F. Kleina, które stały się podstawą nowoczesnej klasyfikacji pojęć i twierdzeń geometrii;
integrowane programy ochrony roślin, ang. Integrated Pest Management (IPM),
kompleksowy system ochrony roślin przed agrofagami polegający na wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod, ale ograniczający do minimum stosowanie pestycydów.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia