programem

Encyklopedia PWN

program Socjaldemokratycznej Partii Niemiec uchwalony na zjeździe w Erfurcie (14–20 X 1891), wg projektu K. Kautskiego i E. Bernsteina
deklaracja programowa pierwszego rządu Frontu Nar. Czechów i Słowaków (premier Z. Fierlinger), ogłoszona 5 IV 1945 w Koszycach;
działania gosp. podejmowane gł. w latach 80. i 90. XX w. przez rządy państw regionu w celu powstrzymania procesów inflacyjnych i przezwyciężenia kryzysu zadłużeniowego w Ameryce Łacińskiej.
Światowy Program Żywnościowy, ang. World Food Programme (WFP),
organ pomocniczy ONZ i FAO, działający od 1963;
inform. zbiór programów lub procedur, zwykle służących do rozwiązywania zadań określonego typu, zapisany na nośnikach komputerowych.
Border Industrialization Program
[bọ:rr ındastriəlaızẹıszn prọugräm],
program rozwoju gosp. strefy przygranicznej Meksyku ze Stanami Zjedn.;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia