procesie karnym

Encyklopedia PWN

postępowanie organów państw. i in. podmiotów prawa zmierzające do zastosowania represji karnej.
ogół norm regulujących w staroż. Rzymie sposób postępowania w sprawach sądowych;
sposób usuwania z życia polit. lub fiz. likwidacji przeciwników władzy PPR (od 1948 PZPR), także forma pacyfikacji społeczeństwa.
postępowanie karne, w którym sąd rozpoznaje również wniesione przez pokrzywdzonego powództwo cywilne o roszczenia majątkowe.
typ procesu karnego, w którym wszystkie funkcje (ściganie, oskarżenie, obrona i orzekanie) były skupione w ręku jednego sędziego.
typ procesu karnego, który się wszczyna tylko na żądanie uprawnionego oskarżyciela, a funkcje oskarżenia, obrony i orzekania są oddzielone.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia