procedury politycznej

Encyklopedia PWN

lustracja
[łac.],
przegląd, kontrola organizacji lub grupy osób;
we współcz. prawie międzynar. i stosunkach międzynar. zakres zagadnień objętych rozdziałem VI Karty Narodów Zjednoczonych pt. Pokojowe załatwianie sporów
statystyka
[łac.],
pojęcie używane przynajmniej w 2 znaczeniach (M.G. Kendall i W.R. Buckland): numeryczne dane dotyczące agregatów złożonych z pewnych jednostek oraz nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia