prawo

Encyklopedia PWN

Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
organ samorządu lokalnego w niektórych guberniach i powiatach europejskiej części Rosji (wyjątek stanowiły m.in. gubernie Królestwa Polskiego), istniejący 1864–1917;
Zientara Benedykt, ur. 15 VI 1928, Ołtarzew k. Warszawy, zm. 11 V 1983, Warszawa,
historyk mediewista,
Zięba Maciej ur. 6 IX 1954, Wrocław, zm. 31 XII 2020, tamże,
dominikanian, publicysta, wykładowca;
zimmi, ahl az-zimma, ahl aḏ-ḏimma,
w islamie innowiercy (ahl al-kitab) chronieni prawem muzułmańskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia