prasmołę

Encyklopedia PWN

proces technol. polegający na ogrzewaniu węgla w specjalnych piecach, bez dostępu powietrza;
ciekła, oleista lub mazista mieszanina związków chemicznych otrzymywana podczas ogrzewania paliw stałych bez dostępu powietrza.
sapropelity
[gr.],
węgle kopalne (węgle sapropelowe) oraz łupki palne powstałe w wyniku diagenezy i metamorfizmu sapropelu;
chem. uboczny produkt odgazowania węgla, gł. kam., czarna, mazista ciecz;
smoła wytlewna, smoła niskotemperaturowa, prasmoła,
chem. rodzaj → smoły.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia