poprzecznie prążkowaną

Encyklopedia PWN

rodzaj tkanki zwierzęcej; jest zbudowana z komórek zdolnych do kurczenia się, odgrywa więc podstawową rolę we wszystkich ruchach.
mięśniowe włókno, włókno mięśniowe poprzecznie prążkowane, miocyt,
wydłużone, kurczliwe komórki tworzące tkankę mięśniową;
mięśniowy układ, umięśnienie, muskulatura,
zespół mięśni biorących udział w wykonywaniu ruchów przez cały organizm lub narządy.
épinglé
[epęglẹ; fr.],
tkanina poprzecznie prążkowana, wełniana lub z włókien chemicznych;
filamenty
[łac.],
nitkowate, białkowe struktury wchodzące w skład szkieletu komórki (cytoszkielet);
hipnoza
[gr. hýpnos ‘sen’],
med. stan zmienionej świadomości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia