polski

Encyklopedia PWN

jeden z autokefalicznych Kościołów prawosławnych, zrzeszający wyznawców prawosławia zamieszkałych w Polsce.
tymczasowy organ władzy, pełniący funkcję rządu na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej ziemiach polskich, powołany 20 VII 1944 w Moskwie;
niezależna od Kościoła rzymskokatol. organizacja kośc., zał. pod koniec XIX w. przez księdza katol. F. Hodura w USA, należąca do rodziny Kościołów starokatolickich.
ugrupowanie polit., utworzone 1945 w wyniku połączenia niektórych grup polit. („Zespół”, „Sekretariat”) uchodźstwa pol. w Wielkiej Brytanii, skupiających gł. działaczy przedwojennego Związku Pol. Młodzieży Demokr. oraz Legionu Młodych;
organizacja polonijna, zał. 1914 w USA;
instytucja nauk., zał. 1945 przez księdza W. Meyszytowicza, H. Paszkiewicza, K. Lanckorońską, J. Michałowskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia