polny

Encyklopedia PWN

Wiśniowiecki Michał Serwacy, książę, ur. 13 V 1680, Lwów, zm. 18 IX 1744, Merecz (Litwa),
brat Janusza Antoniego, wojewoda wileński i hetman wielki litewski;
rz. w Rosji, lewy dopływ Donu;
wyżlin, Antirrhinum,
rodzaj z rodziny trędownikowatych;
Zabiełło Józef, data ur. nieznana, zm. 9 V 1794, Warszawa,
hetman polny litewski;
zadomka, Ectobius,
rodzaj owadów z rzędu karaczanów;
zielonki, pasze zielone,
zielone części roślin zebrane na wysokowartościową paszę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia