Woroneż
 
Encyklopedia PWN
dł. 520 km (od źródeł Polnego Woroneżu); liczne starorzecza; zamarza na 4 mies.; żegl. 271 km od ujścia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia