polityczny

Encyklopedia PWN

ekon. modyfikowanie przebiegu cyklu koniunkturalnego przez sprawujących władzę polityków, mające na celu ożywienie gospodarki w okresie przedwyborczym w celu zyskania poparcia wyborców;
konspiracyjny ośrodek polit., utworzony II 1940 w Warszawie jako reprezentacja gł. stronnictw polit. w Polsce;
działania realizowane w warunkach swobodnej gry konkurujących ze sobą sił politycznych, dotyczące przygotowania, wdrażania i ewaluacji strategii promujących partie polityczne, polityków, idee, projekty polityczne.
forma organizacji politycznej grupująca aktywnych polityków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia