poliporoidalny

Encyklopedia PWN

bot. u grzybów wyższych i porostów twór zbudowany z plektenchymy, w którego wnętrzu lub na powierzchni rozwija się warstwa rodzajna wytwarzająca zarodniki, zwykle mejospory, rzadziej konidia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia