poliaddycja

Encyklopedia PWN

polimeryzacja zachodząca bez wydzielania produktu ubocznego (w odróżnieniu od polikondensacji).
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
addycja
[łac. additio ‘dodawanie’],
reakcja przyłączania,
chem. reakcja chem. polegająca na przyłączaniu atomów lub cząsteczek związku chem. z utworzeniem cząsteczki jednego produktu (adduktu);
wewnątrzcząsteczkowe cykliczne amidy aminokwasów o wzorze ogólnym: zawierające w pierścieniu ugrupowanie peptydowe –CO–NR–, gdzie R — atom wodoru, alkil lub aryl;
polimery syntetyczne o budowie , gdzie R1, R — alkilen lub arylen;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia