podobnymi

Encyklopedia PWN

zool. zespoły ruchów i zachowań towarzyszące zwykle jakiemuś zdarzeniu społ. i przebiegające wg niezmiennego planu, wykonywane z utrzymaniem i zaakcentowaniem pewnych form, co nadaje działaniom znamię ostentacji, a często też namaszczenia i powagi.
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
cywilizacja
[łac. civilis],
poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej
Dumas
[dümạ]
Jean Baptiste André, ur. 15 VII 1800, Alès, zm. 11 IV 1884, Cannes,
francuski chemik i polityk.
dysymilacja
[łac. dissimilis ‘niepodobny’],
językozn. proces fonologiczny polegający na zastąpieniu jednej z 2 takich samych albo podobnych głosek w wyrazie przez inną, mniej podobną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia