południowo arabski

Encyklopedia PWN

język należący do południowo-zachodniej grupy języków semickich; terminem tym określa się 2 różne języki: 1) południowo-arabski, zachowany w inskrypcjach z Arabii Południowej, i języki współcz. (sokotri, mehri, szchauri); jest blisko spokrewniony z językami semickimi Etiopii (gyyz, amharski i in.); 2) północno-arabski, rozpowszechniony obecnie w całym świecie arabskim.
Arabski, Półwysep, Jazīrat al-‘Arab,
półwysep w Azji Południowo-Zachodniej, pomiędzy Zatoką Perską i Zatoką Omańską na północnym wschodzie, Morzem Arabskim i Zatoką Adeńską na południu i Morzem Czerwonym na zachodzie.
termin stosowany na oznaczenie sztuki społeczeństw Arabii okresu przedmuzułmańskiego (ok. 1000 p.n.e.–600 n.e.) reprezentowanej głównie przez zabytki z południowej części Półwyspu Arabskiego, a także arabskiej sztuki muzułmańskiej stanowiącej część sztuki islamu.
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.
państwo w Azji Południowo-Zachodniej, na Półwyspie Arabskim, nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską
grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
literatura perskojęzyczna rozwijała się na bardzo rozległym obszarze: na płaskowyżu irańskim, a także w Azji Środkowej i Indiach;
państwo w południowo-zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim, nad Zatoką Perską i Morzem Czerwonym
Indyjski, Ocean, ang. Indian Ocean,
ocean między Afryką, Azją, Australią i Antarktydą, w większości na półkuli południowej;
państwo w Azji Południowo-Zachodniej, we wschodniej części Płw. Arabskiego, na niewielkim płw. Katar, nad Zat. Perską
państwo w Azji Południowo-Zachodniej, na Płw. Arabskim nad Zat. Perską i na 10 wyspach w Zat. Perskiej
państwo w Azji Południowo-Zachodniej, na Półwyspie Arabskim, nad Morzem Arabskim, Zatoką Omańską i cieśniną Ormuz
Aden, ‘Adan,
m. w południowo-zachodnim Jemenie, na południowo-zachodnim skraju Płw. Arabskiego, nad Zat. Adeńską (M. Arabskie);
język Azerbejdżan (Azerów) w Azerbejdżanie (tu urzędowy) i Iranie; należy do południowo-zachodniej (oguzyjskiej) grupy języków tureckich;
państwo w Azji Południowo-Zachodniej, na wyspach w Zatoce Perskiej, u wybrzeży Arabii Saudyjskiej i Kataru
Gama Vasco da Wymowa, ur. 1469, Sines (Portugalia), zm. 24 XII 1524, Koczin (Indie),
żeglarz portugalski, odkrywca drogi morskiej do Indii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia