plisa

Encyklopedia PWN

plisa
[fr.]:
peplos
[gr.],
ubiór kobiecy noszony w staroż. Grecji;
Żodzino, białorus. Żodzina, Žodzina, ros. Żodino, Žodino,
m. na Białorusi, w obwodzie mińskim, nad Plisą (prawy dopływ Berezyny), 55 km na wschód od Mińska.

Słownik języka polskiego PWN

plisa
1. «zagięcie na sukni, koszuli itp. powstałe przez założenie materiału i zaprasowanie go lub częściowe zaszycie»
2. «pas tkaniny naszyty na suknię jako ozdoba»
3. «wąski pasek materiału, którym podszywa się dół sukni od spodu»

• pliska
skośna plisa, falbana, skośny kawałek materiału «plisa, falbana, kawałek materiału skrojone pod kątem ostrym w stosunku do nitek tkaniny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia