plamisty

Encyklopedia PWN

dur plamisty, dur osutkowy, dur wysypkowy epidemiczny,
ostra choroba zakaźna wywołana przez riketsję Rickettsia provazekii;
szczwół plamisty, pietrasznik plamisty, Conium maculatum,
gatunek z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
gniewosz plamisty, Coronella austriaca,
niejadowity wąż z podrodziny połozów właściwych;
kuskus plamisty, Spilocuscus maculatus,
ssak z rodziny pałankowatych, z nadrzędu torbaczy;
ostropest plamisty, Silybum marianum,
gatunek rocznej lub 2-letniej rośliny zielnej z rodziny astrowatych (złożonych), pochodzący z obszaru śródziemnomorskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia