performance

Encyklopedia PWN

performance
[pə:rfọ:rməns; ang., ‘wykonanie’],
termin używany od końca lat 60. XX w. na określenie efemerycznych działań artystycznych, przybierających formę wystąpień artysty (artystów) przed publicznością, która, w odróżnieniu od happeningu, jest bezpośrednim, lecz biernym obserwatorem, a nie uczestnikiem akcji.
Anderson
[ạ̈ndərsən]
Laurie, ur. 5 VI 1947, Chicago,
amerykańska artystka, autorka performance, piosenkarka, rzeźbiarka;
Graham
[grẹıəm]
Dan, ur. 31 III 1942, Urbana,
artysta amerykański;
Schechner
[szẹknər]
Richard, ur. 23 VIII 1934, Newark (stan New Jersey),
amer. krytyk teatr., reżyser, teoretyk teatru;
artysta australijski (ukrywający swoje prawdziwe imię, nazwisko i datę urodzenia);
wideo-art, sztuka wideo,
forma twórczości artystycznej, wykorzystująca telewizyjną technikę rejestracji i przekazywania obrazu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia