pasmem wzbronionym przerwą energetyczną

Encyklopedia PWN

pasmo wzbronione, przerwa energetyczna,
w pasmowej teorii ciała stałego obszar dzielący pasmo walencyjne od pasma przewodnictwa.
przerwa energetyczna, pasmo wzbronione,
fiz. w pasmowej teorii ciała stałego przedział wartości energii niedozwolonych dla elektronów w sieci krystalicznej.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
teoria tłumacząca właściwości elektronowe ciał stałych w oparciu o mechanikę kwantową.
fiz. klasa ciał stałych o oporze elektrycznym właściwym pośrednim między oporem dielektryków i metali, zawierającym się w granicach 107–10–6 Ω · m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia