parametrami stanu

Encyklopedia PWN

statystyka
[łac.],
pojęcie używane przynajmniej w 2 znaczeniach (M.G. Kendall i W.R. Buckland): numeryczne dane dotyczące agregatów złożonych z pewnych jednostek oraz nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych.
dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji przekazywanej za pomocą parametrów lub stanu gazu, najczęściej powietrza (pneumonika, pneumatyczna t.s.) lub cieczy (fluidyka, hydrauliczna t.s., hydronika);
fiz., techn. taśma (giętka wstęga) wykonana z materiału magnet. lub zawierająca materiał magnet., stosowana do rejestracji sygnałów elektr., stanowiących przetworzone dźwięki, obrazy lub dane;
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
dziedzina termodynamiki, w której przyjmuje się założenie ciągłości zjawisk zachodzących we wnętrzu układów makroskopowych i nie uwzględnia się złożoności ich mikroskopowej budowy;
dziedzina termodynamiki zajmująca się układami makroskopowymi w stanach oddalonych od równowagi termodynamicznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia