parametrami stanu

Encyklopedia PWN

zaburzeń metoda, rachunek zaburzeń, rachunek perturbacyjny,
fiz. metoda przybliżonego rozwiązywania zagadnień matematyki, fizyki i techniki;
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
adaptacja
[łac.],
techn. w teorii sterowania automatycznego proces zmian parametrów i struktury układu
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
atmosferyczna sytuacja, sytuacja synoptyczna,
przestrzenny rozkład parametrów termodynamicznych i hydrodynamicznych oraz elementów pogody określających stan atmosfery ziemskiej;
biol. wrodzona zdolność organizmów do zwiększania liczebności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia