paleogen

Encyklopedia PWN

paleogen
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, génos ‘ród’, ‘pochodzenie’],
wczesny podokres (jednostka geochronologiczna) trzeciorzędu, trwający od ok. 65 do ok. 24 mln lat temu;
pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery kenozoicznej, trwający od ok. 65 do 1,8 mln lat temu (według niektórych poglądów — do 2,5 mln lat temu); także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tym okresie.
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
Czarnomorska, Nizina, Pryczornomorśka nyzowyna, Prychornomors'ka nyzovyna,
obszar nizinny na Ukrainie (niewielki fragment w Mołdawii), nad M. Czarnym i M. Azowskim, między deltą Dunaju i Wyż. Besarabską na zachodzie a rz. Kalmius na wschodzie;
embritopody, Embrithopoda,
rząd wymarłych ssaków spokrewnionych z góralkami i trąbowcami;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia