pętla

Encyklopedia PWN

mat. najczęściej — zamknięta droga;
figura akrobacji lotn.;
pętla fazowa, pętla sprzężenia fazowego, PLL, ang. Phase-Locked Loop,
układ elektroniczny nieliniowy ze sprzężeniem zwrotnym mający na celu utrzymywanie jednakowych wartości częst. i fazy sygnałów wejściowego i wyjściowego.
fiz. graf. przedstawienie zjawiska histerezy (magnet., dielektr., sprężystej).
grupa mgławic gazowych w gwiazdozbiorze Łabędzia, prawdopodobnie pozostałość po wybuchu supernowej;
histereza
[gr. hystérēsis ‘brak’, ‘niedostatek’],
fiz. zależność zmiany parametrów charakteryzujących stan układu (np. ciała) lub jego właściwości, wywołanej zmianami czynników zewn., od stanów poprzedzających dany stan (tzn. od historii układu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia