oszczędnym

Encyklopedia PWN

specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
Bowering
[bạuərıŋ]
George, ur. 1 XII 1935, Penticton (prow. Kolumbia Bryt.),
pisarz kanadyjski, tworzący w języku angielskim;
Camus
[kamụ̈]
Albert Wymowa, ur. 7 XI 1913, Mondovi (ob. Deran, Algieria), zm. 4 I 1960, Villeblevin (dep. Yonne, Francja),
francuski pisarz, eseista i publicysta.
cantares de gesta
[kantạres de hẹsta],
hiszp. poematy rycerskie, wywodzące się z tradycji ustnej średniow. Kastylii;
Degas
[degạ]
Edgar-Hilaire-Germain Wymowa, właśc. E.-H.-G. De Gas, ur. 19 VII 1834, Paryż, zm. 27 IX 1917, tamże,
francuski malarz, grafik i rzeźbiarz; wybitny i twórczy kontynuator francuskiej tradycji neoklasycznej.
falka, ang. wavelet, fr. ondelette,
mat. ważne i użyteczne narzędzie współcz. matematyki stosowanej: funkcja Ψ zmiennej rzeczywistej nazywa się f. (lub matką-f.), gdy rodzina funkcji uzyskanych z niej poprzez skalowanie i przesuwanie Ψn,k(x) = 2n/2Ψ(2nx – k), gdzie n i k — liczby całkowite, stanowi bazę ortonormalną przestrzeni L2(ℝ) funkcji całkowalnych z kwadratem na osi rzeczywistej, tzn. gdy dowolną funkcję f(x) z przestrzeni L2(ℝ) można przedstawić w postaci szeregu f.: f(x) = an, kΨn, k(x).
Saint-Exupéry
[sęt egzüperị]
Antoine de Wymowa, ur. 29 VI 1900, Lyon, zm. 31 VII 1944,
francuski pisarz i lotnik.
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
zbiór danych obejmujący sposoby wytwarzania i przesyłania sygnałów telewizyjnych, a także parametry tych sygnałów;
Agirre José María, pseud. Xabier Lizardi, ur. 18 IV 1896, Zarauz (prow. Guipúzcoa), zm. 12 III 1933, Tolosa (tamże),
baskijski poeta i dziennikarz;
Baconsky
[bakọnski]
Anatol, ur. 16 VI 1925, Cofe-Hotin (ob. Chocim, Ukraina), zm. 4 III 1977, Bukareszt,
pisarz rumuński;
Beckett
[bẹkıt]
Samuel, ur. 13 IV 1906, Dublin, zm. 22 XII 1989, Paryż,
pisarz irlandzki, autor Czekając na Godota.
Bernard
[bernạ:r]
Jean Jacques, ur. 30 VII 1888, Enghien-les-Bains, zm. 12 IX 1972, Paryż,
syn Tristana, dramatopisarz francuski;
Brunelleschi
[brunelẹski]
Filippo Wymowa, ur. 1377, Florencja, zm. 16 IV 1446, tamże,
włoski rzeźbiarz i architekt, jeden z czołowych twórców renesansu we Florencji.
Chardin
[szardę̣]
Jean-Baptiste Siméon Wymowa, ur. 2 XI 1699, Paryż, zm. 6 XII 1779, tamże,
malarz francuski.
Conde
[kọnde]
Carmen, ur. 15 VIII 1907, Cartagena (Murcja), zm. 8 I 1996, Madryt,
pisarka hiszpańska;
Copeau
[kopọ]
Jacques Wymowa, ur. 4 II 1879, Paryż, zm. 10 X 1949, Beaune,
ojciec Marie Hélène Dasté, fr. reżyser, aktor, krytyk teatralny.
Crabeth
[krạbet]
Wouter Pietersz II, ur. ok. 1594, Gouda, zm. 18 VI 1644, tamże,
malarz holenderski;
Denis
[denị]
Maurice Wymowa, ur. 25 XI 1870, Granville, zm. 13 XI 1943, Paryż,
francuski malarz, grafik i teoretyk sztuki.
Dunoyer de Segonzac
[dünuajẹ dö sögązạk]
André, ur. 6 VII 1883, Boussy-Saint-Antoine, zm. 1974,
fr. malarz i grafik;

Słownik języka polskiego PWN

oszczędny
1. «nietrwoniący pieniędzy, majątku»
2. «taki, przy którym zużywa się niewiele jakichś zasobów lub środków»
3. «nienadużywający czegoś»
4. «skromny, wykorzystywany w niewielkim stopniu»

• oszczędnie • oszczędność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia