onomatoid

Encyklopedia PWN

onomatoid
[gr. ónoma ‘nazwa’, eídos ‘obraz’, ‘postać’, ‘wzór’],
nazwa pozorna, czyli wyrażenie mające postać nazwy (jak np. „uczciwość”, „zdrowie”), ale nie nadające się na orzecznik w zdaniach o przedmiotach indywidualnych;
filoz. w systemach filoz. i rel. drugi, oprócz duszy, element tworzący człowieka.
Kotarbiński Tadeusz, ur. 31 III 1886, Warszawa, zm. 3 X 1981, tamże,
polski filozof i logik, twórca reizmu i prakseologii.
reizm
[łac. res ‘rzecz’],
konkretyzm,
pogląd filozoficzny sformułowany przez T. Kotarbińskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia