olinowanie

Encyklopedia PWN

żegl. liny stal. i włókienne służące na statku żaglowym do podtrzymywania omasztowania oraz do manewrowania drzewcami i żaglami;
żaglowiec, statek żaglowy,
statek wodny z napędem żaglowym;
bezan-
[hol.],
żegl. przedrostek oznaczający związek z ożaglowaniem i olinowaniem bezanmasztu;
bras
[hol.],
żegl. lina olinowania ruchomego żaglowca;
bukszpryt
[hol.],
żegl. drzewce (stalowe lub drewniane) poziomo lub nieco ukośnie osadzone w dziobowej części statku żaglowego;
żegl. przedrostek na początku wyrazów kilkuczłonowych oznaczający związek z ożaglowaniem (także olinowaniem) fokmasztu, np. foksztaksel.
gaja
[niem.],
żegl. lina olinowania ruchomego satku żaglowego;
żegl. przedrostek na początku wyrazów kilkuczłonowych, który oznacza związek z ożaglowaniem (także olinowaniem) grotmasztu, np. grotsztaksel, grotstensztaksel.
maszt
[niem.],
żegl. pionowe drzewce (omasztowanie) na statku wodnym;
sztag
[niem.],
żegl. lina wchodząca w skład olinowania stałego usztywniająca maszty i drzewca poziome (bukszpryt, wystrzał) w płaszczyźnie symetrii statku;
ściągacz, śruba rzymska,
żegl. urządzenie do zmiany długości prętów, cięgien i lin;
talia
[wł.],
żegl. używana w żegl. nazwa wielokrążka;
żegl.:
wanta
[niem.],
żegl. lina olinowania stałego usztywniająca maszty w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny symetrii statku;

Słownik języka polskiego PWN

olinowanie «liny służące do podtrzymywania omasztowania i manewrowania drzewcami i żaglami»
olinować
1. «ogrodzić coś liną, odgrodzić liną coś od czegoś»
2. «zainstalować takielunek»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia