olinowanie

Encyklopedia PWN

żegl. liny stal. i włókienne służące na statku żaglowym do podtrzymywania omasztowania oraz do manewrowania drzewcami i żaglami;
żaglowiec, statek żaglowy,
statek wodny z napędem żaglowym;
bezan-
[hol.],
żegl. przedrostek oznaczający związek z ożaglowaniem i olinowaniem bezanmasztu;
bras
[hol.],
żegl. lina olinowania ruchomego żaglowca;
bukszpryt
[hol.],
żegl. drzewce (stalowe lub drewniane) poziomo lub nieco ukośnie osadzone w dziobowej części statku żaglowego;
żegl. przedrostek na początku wyrazów kilkuczłonowych oznaczający związek z ożaglowaniem (także olinowaniem) fokmasztu, np. foksztaksel.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia