olejną

Encyklopedia PWN

technika malarska polegająca na posługiwaniu się farbami olejnymi, w których spoiwem jest olej (głównie lniany);
farby, których spoiwem są schnące oleje roślinne (najczęściej lniany, tungowy), rzadziej półschnące oleje roślinne (np. sojowy) i nieschnące oleje roślinne (np. rycynowy), izomeryzowane lub dehydratowane bądź też chemicznie modyfikowane (np. bezwodnikiem maleinowym) oleje siarkowane;
Degas
[degạ]
Edgar-Hilaire-Germain Wymowa, właśc. E.-H.-G. De Gas, ur. 19 VII 1834, Paryż, zm. 27 IX 1917, tamże,
francuski malarz, grafik i rzeźbiarz; wybitny i twórczy kontynuator francuskiej tradycji neoklasycznej.
lampa
[gr. lampás ‘pochodnia’],
urządzenie techniczne, które — dzięki zamianie energii elektrycznej lub energii uzyskiwanej ze spalania paliwa na promieniowanie widzialne — ma zdolność oświetlania i sygnalizacji wizualnej.
Rafael, właśc. Raffaello Santi, Raffaello Sanzio, ur. 28 III lub 6 IV 1483, Urbino, zm. 6 IV 1520, Rzym,
włoski malarz, rysownik, architekt.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia