ojciec

Encyklopedia PWN

Bóg Ojciec, Ojciec,
w chrześcijaństwie imię pierwszej Osoby Trójcy Świętej;
wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim (gmina Skała), w południowej części Wyż. Olkuskiej, w dolinie Prądnika, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego;
3 święci, Ojcowie Kościoła z IV w., pochodzący z Kapadocji: Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy
starożytni pisarze-teologowie chrześcijańscy, żyjący od II do przełomu VII i VIII w., których pisma wywarły znaczny wpływ na wykrystalizowanie się doktryny chrześcijańskiej i jej obronę przed herezjami;
określenie nadane przez patrologa J.B. Coteliera (1672) 5 najdawniejszym pisarzom chrześc., działającym w czasach bezpośrednio poapostolskich, tj. Barnabie, Klemensowi I, Ignacemu z Antiochii, Polikarpowi i Hermasowi;
katol. zgromadzenie zakonne, biali ojcowiezał. 1868 w Algierii przez Ch. Lavigerie, zatwierdzone 1908 przez papieża Piusa X;
pierwsi koloniści w Nowej Anglii, → pielgrzymi.
ojcowie założyciele, ang. Founding Fathers,
określenie polityków amerykańskich 2. połowy XVIII w., którzy wnieśli wybitne zasługi w dzieło tworzenia amerykańskiej państwowości;
tytuł i pierwsze słowa gł. modlitwy chrześc., Modlitwa Pańska.
seria wydawnicza wychodząca od 1992 w Krakowie, wydawana przez Wydawnictwo M;
biali ojcowie, Zgromadzenie Misjonarzy Afryki,
stowarzyszenie kapłanów i braci, zał. 1868 w Algierii w celu zwalczania niewolnictwa oraz pracy charytatywno-wychowawczej wśród mieszkańców Afryki;
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
Strauss
[sztraus]
Johann (mł.) Wymowa, ur. 25 X 1825, Wiedeń, zm. 3 VI 1899, tamże,
austriacki kompozytor, dyrygent i skrzypek, „król walca”, idol światowych salonów i wiedeńskiej ulicy.
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
Chesterton
[czẹstərtən]
G.K., właśc. Gilbert Keith Chesterton Wymowa, ur. 29 V 1874, Londyn, zm. 14 VI 1936, Beaconsfield (hrab. Buckinghamshire),
angielski pisarz, krytyk literacki, publicysta i działacz społeczny.
Krasiński Zygmunt, hrabia, ur. 19 II 1812, Paryż, zm. 23 II 1859, tamże,
poeta, dramaturg, powieściopisarz, epistolograf, autor Nie-Boskiej komedii.
pochodzenie dziecka od mężczyzny i związany z tym biologicznym faktem stosunek prawny łączący ojca i dziecko;
w Nowym Testamencie i teologii chrześc. Jezus Chrystus jako jedyny Syn Boga Ojca, druga Osoba Trójcy;

Słownik języka polskiego PWN

ojciec
1. «mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci»
2. «samiec zwierząt mających potomstwo»
3. «ten, kto coś stworzył, wynalazł, zainicjował lub był czyimś wzorem, natchnieniem itp.»
4. «poufale o własnym mężu, ojcu dzieci albo o starszym mężczyźnie»
5. «w religii chrześcijańskiej: Bóg»
6. «tytuł używany w niektórych zakonach w stosunku do zakonnika mającego święcenia»

• ojcowski
biologiczny ojciec «mężczyzna, który spłodził dziecko (w stosunku do tego dziecka)»
Bóg Ojciec «w religii chrześcijańskiej: pierwsza osoba Trójcy Świętej»
naturalny ojciec «ojciec nieślubnego dziecka w stosunku do tego dziecka»
ojciec chrzestny
1. «mężczyzna przedstawiający do chrztu osobę chrzczoną»
2. «przywódca mafijny we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych»
3. «inicjator lub patron czegoś»
ojciec duchowny «spowiednik»
samotny ojciec «mężczyzna wychowujący swoje dziecko sam, bez żony»
ojcowie «przodkowie»
ojcowie jezuici, karmelici itp. «zakon jezuitów, karmelitów itp.»
Ojcowie Kościoła «autorzy dzieł teologicznych z pierwszych wieków chrześcijaństwa, uznani przez Kościół za autorytet w sprawach tradycji religijnej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia